Rapport om IT-situation för gymnasieskolan i Solna

Author: Roland Orre

Abstract (Language: sv)

Denna rapport behandlar undervisningsaspekten för ffa gymnasieskolan för det system som Solna stad installerade våren 2008, baserat på HP-skrivbordsdatorer, Vista operativsystem och kontorsverktyg från Microsoft. Underhållsavtalet sköts av Kerfi, och går ut Mars 2010, men är fn förlängt till Nov 2010.

Rapporten är baserad på undervisning i denna miljö, som får ses som ett extremt fall av inlåsning/utelåsning. Rapporten är kritiskt mot systemets begränsande design, och tar upp sådant som går att göra på systemen, fast med stora tidsödande omvägar, och sådant som fn inte går att göra på systemen överhuvud taget, pga av de spärrar som byggts in.


Roland Orre
Last modified: Tue Dec 28 19:39:00 CET 2010